Marcel Rovers


Samenstelling bestuur:

Stichting Wijkraad Mill-West

Over ons.

Onze doelstelling.

De wijkraad heeft als doel de leefbaarheid te handhaven en waar mogelijk te bevorderen in Mill-West.

De wijkraad wil haar doel onder meer te bereiken door onder andere, het uitbrengen van adviezen aan de gemeente over aangelegenheden die de wijk Mill-West betreffen.


Verder tracht de wijkraad de leefbaarheid te verhogen en op peil te houden door middel van het verenigen van de wijkbewoners als vrijwilligers voor het verwezenlijken van de doelen.

Voorzitter

Toekomstvisie 2030:


Hoe ziet Mill-West er uit in 2030?

Een nieuwe sporthal nabij het Kindcentrum en de sportvelden, een betere ontsluiting van de Brugse Berg naar de Langenboomseweg en Graafseweg of een aansluiting van de wandelroute van De Groespeel naar De Kuilen door Mill-West?Verre toekomstmuziek voor u, sneller dan u denkt of misschien wel de periode dat uw (klein)kinderen zich in de bloei van hun leven bevinden?

Het lijkt ver weg, maar voor het wel en wee van onze wijk Mill-West is het goed de toekomstvisie voor deze komende periode nu al uit te stippelen.

De gemeenten van het Land van Cuijk hebben de strategische visie voor de toekomst uitgerold en samenwerking tussen de gemeenten is hierin een noodzaak.

Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de wijk Mill-West en samen als bewoners van Mill-West moeten wij onze behoeften en wensen voor deze toekomst uitspreken én hiervoor samenwerken.


Op 21 april tijdens de door de gemeente Mill belegde bijeenkomst onze wensen bij hen kenbaar maken.

Rene Kelleter


Penningmeester, wonen, werken, duurzaamheid, verkeer, bereikbaarheid en openbare veiligheid

Mario Peters


Secretaris (sociale) media, voorzieningen, zorg en communicatie

Sjoerd Megens


Bestuurslid groen, openbare ruimte en toerismeBestuurslid


Toekomstvisie / Jaarplan 2018-2020